FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

PARTAI DEMOKRAT
PARTAI BULAN BINTANG
KETUA : SALEH SE
WAKIL KETUA : GAT KHALEB, S.Pd

ANGGOTA

IRWAN SABRI SE
ANDRE PRATAMA
H. DANNI ISKANDAR