ANGGOTA DPRD KABUPATEN NUNUKAN

MASA JABATAN 2019 - 2024

HJ LEPPA
SALEH, SE
BURHANUDDIN S.HI, MM
Hj. NIKMAH
ACHMAD TRIYADI
TRIWAHYUNI
JAINUDDIN, SE
SITI RAUDAH ARSYAD, ST
ANDI KRISLINA, SE
Hj. NURSAN, SH
INAH ANGRAINI
DARMAWANSYAH
ROBINSON TOTONG
GAT KHALEB, S.PD
LEWI, S.OS
WELSON
KANAIN KORNELIS
JONI SABINDO
HJ NADIA
H. ANDI MUTAMIR, SE., MM
HENDRAWAN
ANDRE PRATAMA
ADAMA
AMRIN SITANGGANG
HAMSING S.IP